Performance Management

Region Hovedstaden er i fuld gang med strategiarbejdet ”Fokus og Forenkling”, der skal gøre organisationen stærkere og fokuseret i det daglige arbejde. Som en del af dette initiativ laves der driftsmålsstyring med det formål at skabe en stærk kultur med målstyring og løbende forbedringer på alle organisatoriske niveauer.

Jeg etablerede en rapporteringsløsning til alle niveauer i organisationen, der gav indsigt i performance og SLA-opfyldelse for den enkelte afdeling. Rapporterne blev brugt på ugentlige møder, hvor afdelingen samledes med ledere og diskuterede målopfyldelsen og initiativer til forbedring af den måde afdelingen arbejder på. Rapporterne tjente som værktøj til målstyringen ved at give indsigt (transparens) og kvalificere diskussionen i afdelingen ved at gøre performance målbar.

Samtidig med rapportarbejdet havde jeg ansvaret for at optræne det øvrige af kundens projektteam som han indgik i på opgaven, så de kunne forestå det videre arbejde med rapportering til organisationen. jeg gennemførte et uddannelsesforløb med en gradvis opkvalificering af database-, ETL- og rapporteringskompetencer i afdelingen tilrettelagt med udgangspunkt i den løsning, han selv udarbejdede. På denne måde sikredee et naturligt tempo for undervisningen, der tjente til at opkvalificere og overdrage samtidigt.

About the Author

anders@akeldsen.dk